Contributie

Contributie

De contributie voor een jaar Scouting proberen we zo laag mogelijk te houden.

De contributie bedraagt € 95,-

Hiermee ben je lid van onze groep en van Scouting Nederland en ontvang je dus ook een aantal keer het Scouting Magazine bij jou in de brievenbus. Natuurlijk kun je ook halverwege een seizoen lid worden, logischerwijs betaal je dan alleen nog voor het resterende deel!

Kampgeld

De kampprijzen voor de verschillende zomerkampen bedragen respectievelijk:

  • Voor de Welpen: € 110,-
  • Voor de Scouts: € 110,-

Bankrekening (Rabobank)

Het bankrekeningnummer van Scouting Rambonnetgroep Naaldwijk is NL21 RABO 0151 0496 29. Wilt u bij overmaking van de contributie of kampgeld de voornaam van uw zoon/dochter en de speltak waarbij hij/zij zit vermelden?