Verenigings- en Stichtingsbestuur

In het kort

Scouting Rambonnetgroep wordt aangestuurd door twee besturen:

 1. Het verenigingsbestuur
 2. Het stichtingsbestuur

Beide besturen hebben eigen verantwoordelijkheden en taken. Beide besturen hebben regelmatig overleg over de gang van zaken bij de Rambonnetgroep.

Wie zijn we?

Zowel het verenigingsbestuur als het stichtingsbestuur is een betrokken groep mensen, die al dan niet in het verleden bij de Rambonnetgroep betrokken zijn geweest als lid, leiding of ouder.

Wat doen de beide besturen?

Het verenigingsbestuur

Het verenigingsbestuur stuurt de groepsraad (het gehele leidingteam en de ouderraad) aan. De groepsraad komt zo'n drie keer per jaar in de voltallige samenstelling bij elkaar. Daarnaast vergadert het bestuur ook nog drie keer per jaar met de verantwoordelijke leiders van alle speltakken.

Alle voorkomende zaken, die de groep betreffen, worden hier besproken. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor het financieel reilen en zeilen van de groep.

Het verenigingsbestuur bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers:

 • Ronald Treurniet (voorzitter)
 • Ron Troost (secretaris)
 • Lida van den Bos (penningmeester)
 • John Ekering (groepsbegeleider)
 • Björn Langkemper (ledenadministratie/praktijkbegeleider)
 • Conny Boers (algemeen lid)

Het verenigingsbestuur schrijft eens per jaar een ledenvergadering uit, waarvoor meerderjarige leden en de ouders van de minderjarige leden worden uitgenodigd.

Het stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur vergadert zo'n vijf keer per jaar en heeft o.a. in haar portefeuille:

 • Beheer en onderhoud van gebouw en terrein
 • Algemene financiële zaken
 • Contacten met de gemeente

Het stichtingsbestuur bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers:

 • Erneke van den Beukel (voorzitter)
 • Wim van der Vlis (secretaris)
 • Jessica van den Bos (penningmeester)
 • Frans Wessteijn (beheerder clubhuis)
 • Bram Boers
 • Edwin Bakker

Contact?

Mail het verenigingsbestuur of het stichtingsbestuur (of beide) via het contactformulier.