Nieuws voor de Bevers

Algemeen ledenvergadering: 29 november 2017

Geplaatst: 18 nov 2017 (4 jaren, 9 maanden geleden), voor: Bevers, Scouts (Kaper), Scouts (Muffurius), Explorers, Stam, Leiding, Welpen (Nishaani), Welpen (Haveli)

Hierbij willen we je van harte uitnodigen voor de algemeen ledenvergadering van onze mooie vereniging. Deze vindt plaats op 29 november, van 19.45 tot 20.30. Om 19.30 staat de koffie klaar. De agenda zal er als volgt uit zien:

 1. Opening en agenda
 2. Mededelingen
 3. Notulen ALV 2016/2017
 4. Jaarverslag
 5. Financieel verslag vorig seizoen
 6. Verslag kascommissie en benoemen k.c. volgend jaar
 7. Begroting huidig seizoen
 8. Bestuurssamenstelling
 9. Wvttk
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Foto's bij dit bericht

 • Algemeen ledenvergadering: 29 november 2017

Scout it out!

Deel met je vrienden op:

Navigatie

Ander nieuws:

« Ouder / Nieuwer »

Items voor: